Serdecznie zapraszamy na wirtualne spotkanie 20 maja 2021 o godzinie 13.30,  podczas którego zaprezentujemy nasze osiągnięcia w leczeniu Pacjentów onkologicznych z wykorzystaniem nowo wdrożonego w Affidea systemu do pozycjonowania i monitorowania położenia pacjenta w czasie radioterapii – AlignRT SGRT (Radioterapia Sterowana Obrazem Powierzchni Ciała Pacjenta).

Nowoczesna technologia znacząco zwiększa precyzję terapii, chroniąc podczas napromieniania narządy krytyczne co istotnie przekłada się na jakość leczenia oraz stan zdrowia Pacjenta po zakończeniu radioterapii.

Swoimi doświadczeniami oraz dodatkowymi możliwościami leczenia na głębokim wdechu, podzielą się zespoły pracujące w ośrodkach radioterapii Affidea, które na co dzień wykorzystują tą technikę.

Szczegóły samej technologii pozycjonowania i monitorowania AlignRT SGRT zaprezentują przedstawiciele firmy Vision RT.

Agenda

13:30 – 13:40
Otwarcie  – dr hab. Michał Kwieciński, Prezes Zarządu Affidea

13:40 – 13:50
SGRT jako nowa perspektywa leczenia pacjentów onkologicznych. MCO Affidea Wałbrzych – specjalista radioterapii onkologicznej Łukasz Dziok, technik Agata Nowak, specjalista fizyki medycznej Paulina Kocińska

13:50 – 14:00
Szerokie zastosowanie AlignRT – napromienianie techniką DIBH piersi prawych oraz radiochirurgia głowy SRS. MCO Affidea Poznań – specjalista radioterapii onkologicznej Anita Galisz, specjalista radioterapii onkologicznej Anna Kołodziej, specjalista fizyki medycznej Justyna Krupka

14:00 – 14:10
Vision RT – prezentacja producenta systemów AlignRT –  Daniel Raczyński, Karol Szymerkowski

14:10 – 14:20
AlignRT – system bezpiecznej radioterapii a zachowanie komfortowej przestrzeni pacjenta. MCO Affidea Koszalin – specjalista radioterapii onkologicznej Marcin Białas, technik Magdalena Zając

14:20 – 14:25
Zakończenie –  Agnieszka Szydłowska, Dyrektor Operacyjny Cancer Treatment Centers Affidea

14:25 – 14:30
Pytania i odpowiedzi –  Affidea, VisionRT

 

Informacje o wydarzeniu

Data wydarzenia: 20 maja 2021 r.

Czas wydarzenia: godz. 13.30 – 14.30

Proszę wypełnić poniższy formularz rejestracyjny: